Overzicht 'schatkistbankieren'

bedragen x € 1.000

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

2015

(1)

Drempelbedrag

530

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

              48

            294

            966

835

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

            482

            235

 -   

   -   

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

 -   

 -   

            436

306

(1) Berekening drempelbedrag

2015

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

       70.646

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen

       70.646

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen te boven gaat

               -   

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

530

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

         4.342

       26.788

       88.871

76.862

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

              48

            294

            966

 835