Overzicht onvoorzien

bedragen x € 1.000

Onvoorziene uitgaven

Algemeen

College

Totaal

Primitieve begroting

Vast bedrag per inwoner (€ 0,68)

21

21

Budget college

15

15

Totaal Primitieve begroting

21

15

36

Begrotingswijzigingen

Subsidie Herdenking franse parachutisten 1945

- 2

- 2

Regionale woningmarktindeling

- 1

- 1

Bezoek Ergli

- 2

- 2

Subsidie skeelerbaan Haulerwijk

- 5

- 5

Werkzaamheden voormalige basisschool De Vogelrijd

- 4

- 4

Totaal begrotingswijzigingen

- 1

- 13

- 14

Restant onvoorziene uitgaven

20

2

22