Verloopoverzicht voorzieningen

Klik op het nummer van de voorziening voor gedetailleerde informatie.

Voorzieningen

Nummer

Saldo per
31 dec. 2014

Toe-voeging

Vrijval

Aan-wending

Saldo per 31 dec. 2015

1. Voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1b)

Voorziening oninbare debiteuren

335

43

-

59

319

Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe

845

9

372

-

481

Voorziening verkoop Vennootschap B.V.

101

-

101

-

-

Voorziening afwaardering gronden Grex

904

19

48

-

875

Voorziening afwaardering grond Appelscha Hoog

1.524

-

-

1.524

-

Totaal voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1b)

3.708

71

521

1.583

1.675

2. Voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1c)

Voorziening onderhoud onderwijsgeb. en gymlok.

863

25

-

590

299

Voorziening onderhoudsgelden De Kompaan

129

39

-

62

106

Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal

1

25

-

4

22

Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3 B's

1.852

144

-

86

1.910

Voorziening onderhoud gebouwen

-

555

-

-

555

Totaal voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1c)

2.846

788

-

742

2.892

3. Voorzieningen m.b.t. van derden verkregen middelen (art. 44 .2)

Voorziening riolering

5.754

235

85

175

5.730

Totaal voorzieningen m.b.t. van derden verkregen middelen (art. 44.2)

5.754

235

85

175

5.730

4. Voorzieningen arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders

572

208

-

45

735

Voorziening pens.verplichtingen vm. + huidige wethouders

1.471

223

-

-

1.694

Totaal voorzieningen arbeidskosten gerelateerde verplichtingen    

2.044

431

-

45

2.429

Totaal voorzieningen

14.352

1.525

606

2.546

12.726