Bestuur en Organisatie

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van Ooststellingwerf bestaat naast de burgemeester uit 3 wethouders en de gemeentesecretaris. De samenstelling is als volgt:

Burgemeester, de heer drs. H. (Harry) Oosterman

⦁   Bestuur
⦁   Openbare orde en veiligheid
⦁   Economische ontwikkeling
⦁   Onderwijs
⦁   Project: Ecomunity Park

Wethouder, de heer E. (Engbert) Van Esch, CDA

⦁   Jeugd
⦁   Wmo
⦁   Participatie
⦁   Inkomensverstrekking
⦁   Dienstverlening
⦁   Financiën
⦁   Project: 3 decentralisaties

Wethouder, de heer S. (Sierd) de Boer, OB

⦁   Ruimtelijke ordening
⦁   Vergunningverlening
⦁   Volksgezondheid
⦁   Sport
⦁   Kunst en cultuur
⦁   Project: Venekoten-Centrum

Wethouder, de heer H. (Hans) Welle (tot 1 maart 2016 S. Derks), VVD

⦁   Recreatie en toerisme
⦁   Verkeer
⦁   Milieu
⦁   Openbare ruimte
⦁   Handhaving
⦁   Landbouw
⦁   Project: Masterplan Appelscha

Gemeentesecretaris, de heer A.J. (Sander) Kastelein