Uitzettingen korter dan 1 jaar

bedragen x € 1.000

Uitzettingen korter dan één jaar

31 dec 2014

31 dec 2015

Vorderingen openbaar lichaam

Debiteuren Openbaar lichaam

1

293

BCF belastingdienst

2.941

2.447

Totaal Vorderingen openbaar lichaam

2.942

2.740

Overige vorderingen

Debiteuren

1.259

460

Debiteuren belastingen

669

1.848

Debiteuren SoZaWe/uitkeringen

2.132

1.909

Totaal Overige vorderingen

4.061

4.217

Voorzieningen oninbaarheid

Voorz. oninbare debiteuren

- 335

- 319

Voorz. oninbare debiteuren SoZaWe

- 845

- 481

Voorz.verkoop vennootschap BV

- 101

-

Totaal Voorzieningen oninbaarheid

- 1.280

- 800

Totaal

5.723

6.156